Välkommen till förskola och fritidshem i Skövde!
 

Här kan du göra din anmälan till barnomsorg (förskola och fritidshem).

Kommunen har gemensam kö till förskolan tillsammans med följande fristående förskolor:
Frälsningsarméns förskola Solstrålen, förskolan I Ur och Skur Ute, förskolan Kameleonten, förskolan Kungshuset och Raoul Wallenbergförskolan.


Om barnet saknar svenskt personnummer kan du ange födelsedatum inklusive TF22 (flicka) eller TF11 (pojke), till exempel 130211TF11. 

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på din anmälan.
 
Lämnade uppgifter databehandlas i sektor barn och utbildnings datasystem för förskoleverksamhet, fritidshem och skola enligt dataskyddsförordningen.

Information om barnomsorgen hittar du i nedanstående folder:
 
 



Close Help