Välkommen till förskola och fritidshem i Skövde!
 

Här kan du göra din anmälan till barnomsorg (förskola och fritidshem).

Kommunen har gemensam kö till förskolan tillsammans med följande fristående förskolor:
Frälsningsarméns förskola Solstrålen, förskolan I Ur och Skur Ute, förskolan Kameleonten, förskolan Kungshuset och Raoul Wallenbergförskolan.

Du som söker till nya förskolan i Trädgårdsstaden: Välj område "Lunden", enhet "Trädgårdsstadens förskola" samt skriv under "Extra information" att du önskar nya Trädgårdsstadens förskola.

Om barnet saknar svenskt personnummer kan du ange födelsedatum inklusive TF22 (flicka) eller TF11 (pojke), till exempel 130211TF11. 

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på din anmälan.
 
Lämnade uppgifter databehandlas i sektor barn och utbildnings datasystem för förskoleverksamhet, fritidshem och skola enligt personuppgiftslagen.

Information om barnomsorgen hittar du i nedanstående folder:
 
 

Close Help